Dialogue conference “VR & healthcare” at Nordic VR Forum 2017

The health track at Nordic VR Forum 2017 featured a “dialogue conference” within the conference itself. This part of the conference was arranged as a workshop, where the Inland Norway Hospital is identified problems needed to be solved using VR/AR technology.

The “health track” of the Nordic VR Forum (“Track 2”) including the “dialogue conference” was be held in Norwegian language. The continued text about the dialogue conference is in Norwegian:

En dialogkonferanse er en metode for å ha en dialog med markedet i forkant av anskaffelser. På Nordic VR Forum gjennomførte Sykehuset Innlandet  en dialogkonferanse hvor et sett med problemer eller utfordringer ble presentert. Disse problemene er ønsket løst med bruk av VR/AR-teknologi, som igjen vil kreve fremtidige anskaffelser.

Opplegget for dialogkonferansen var som følger:

 • Kl 14.55 – 15.30: Sykehuset Innlandet presenterte fem generelle caser/problemstillinger som ønskes løst med bruk av VR/AR-teknologi, innen både psykisk helsevern og somatikk. Innleggene var tenkt som eksempler på områder med mulig bruk av VR/AR.
  • Intro: “Nytt sykehus, det store bildet”, v/Roger Jenssen
  • Tema A: “VR-basert trening i vold- og konflinkthåndtering”, presentert av Trond Pedersen (tilrettelegger for gruppearbeid psykologspesialist Kerstin Söderstrøm)
  • Tema B: “Simulering og visualisering for nytt sykeshus”, presentert av Mariane Lagersted (tilrettelegger for gruppearbeid Egil Utheim)
  • Tema C: “Virtuell beslutningsstøtte i prehospitale tjenester”, presentert av Pål Anders Mæhlum (tilrettelegger for gruppearbeid Knut Anders Brevig)
  • Tema D: “Simuleringsbasert trening i ECT”, presentert av Susan Juel, (tilrettelegger for gruppearbeid Johnny Sandaker)
  • Tema E: “Virtuelle treningsrom”, presentert av Geir Kristian Lund, (tilrettelegger for gruppearbeid Bente Kristiin Langvik Olsen)Last ned de fem tema-presentasjonene her (PDF)
 • Kl 15.30 – 16.15: Forsamlingen ble delt inn i grupper på maks 8 personer som valgte tema og beskrev i tre trinn hvordan dette kunne implementeres i deres fagfelt og ledelse. Her var det lov å tenke bruk inn mot egne miljøer! Representanter fra Sykehuset Innlandet innhentet innspill fra gruppene.
 • Kl 16.15 – 17.00: Gruppenes innspill ble til slutt presentert i plenum

Les mer om dialog med markedet i forbindelse med anskaffelser hos Difi.

Har du spørsmål eller kommentarer rundt dialogkonferansen? Kontakt oss på hello@vrforum.no.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.