Program

The overall topic of the conference is “immersive learning technologies” – specifically we focus on the four topics VR in Learning & Training, Storytelling, Health Care and Technical Development. The next-generation tools are already here. Now it’s time to start aligning learning strategy with business strategy and create value – today!

Reserve your ticket!

Be an exhibitor – Create your virtual booth now!

Day 1: “VR in Healthcare” (VR i helse-dagen 2021)

Tuesday, November 16th

The presentations on Day 1 will be given in NORWEGIAN LANGUAGE

INTRO

09.00 – 10.00 Registration opens, digital event platform opens, coffee, tea and snack, stands open
09.15 – 09.45 Basic introduction course to VR, AR and XR

09:45 – 10:00 Short break, coffee, mingling digital & physically

10.00 – 10.05 Official opening speech – Keith Mellingen, Cluster Manager VRINN
10.05 – 10.10 Praktisk info, dagens vert Ingrid Busterud, daglig leder Helseinn, HelseINN

PART 1: HEALTH & WELL-BEING

10.10 – 10.25 “Virtuell natur: VR som helsefremmende strategi” – S. Litleskare/HINN, E. Brambilla/USN, S. Kollstsrøm/SI
10.25 – 10.40 “VR som underholdning og terapi for eldre” – P. K. Orset/VisualDoc

10.40 – 10.55 Short break, coffee, mingling digital & physically

PART 2: TREATMENT & REHABILITATION

10.55 – 11.10 “Eksponeringsterapi for sosial angst” – V. Akse/FornixVR & M. Haraldseid/FornixVR
11.10 – 11.25 “Hvordan kan dyplæringsalgoritmer gi AR/VR betydning innen radiologi og kirurgi?” – K-I. Gjesdal/NordicCAD
11.25 – 11.40 “Øke det vitenskapelige grunnlaget for bruk av VR i rehabilitering; integrasjon mellom forskning og klinikk” – M. Matre/Sunnaas sykehus og T. Johansen/Sunnaas sykehus

11.40 – 13.00 Lunch, mingling digital and physical and visit stands. Pitching session live in Kulturhuset.

12.00 – 12:30 Elevator Pitch

13.00 – 13.15 “Mental Helse møter Virtuell virkelighet” – K. Lien/Nordic Neurotech
13.15 – 13.30 “VR med synsrehabiliterende virkning for pasienter med synsforstyrrelser” – M. Johannessen/Sykehuset Østfold

13.30 – 13.45 Short break, coffee, mingling digital & physically

PART 3: TRAINING & EDUCATION

13.45 – 14.00 “VR som opplæringsverktøy for å bedre forståelsen for epileptiske anfall” – J. Sibeko/Epilepsiforbundet, F. V. Bekkengen/UiO-student, B-M. Nerland/Stargate Media
14.00 – 14.15 “Treningsmodul for akuttmottak i VR: Teamtrening og forberedelser på mottak av kritisk skadde pasienter” – O. Olsen/Visual Engineering
14.15 – 14:30 “VR branntrening for helsepersonell. Bærekraftig og kosteffektivt med høyt læringsutbytte”– A. Aasmundseth/Real Training

14:30 – 14:45 Short break, coffee, mingling digital & physically

14:45 – 15:00 “Blodprøvetakingsprosedyren: Spillbasert læring i autentiske virtuelle miljø” – Tord Hettervik Frøland/HVL
15:00 – 15:15 “Et virtuelt medisinrom – en virkelighetsnær læringsarena” – Lucie Furulund/HINN, Frank Martinsen/HINN
15:15 – 15:30 Speaker TBA

15:30 – 15:35 Wrap up
15:35 – 16:30 Coffee, snack, mingling digital and physical, visit stands

The presentations on Day 1 will be given in NORWEGIAN LANGUAGE.

Day 2: Nordic VR Forum Main Day

Wednesday, November 17th

The presentations on Day 2 will be given in ENGLISH LANGUAGE

09.00 – 10.00 Registration opens, digital event platform opens, coffee, tea and snack, stands open
09.15 – 09.45 “Intro Course about XR” – Kevin Tan, Ole Flaten and Ole Haga / HINN
09.45 – 10.00 Short break, coffee, mingling digital & physically
10.00 – 10.05 Welcome and opening, – Keith Mellingen, klyngeleder VRINN Immersive Learning Cluster
10.05 – 10.10 – TBA
10.10 – 10.30 – TBA

INTRO

10.30 – 10:45 The future of VR/AR”Cas and Chary VR
10.45 – 11.00 Ethics of VR/ARRosemarie Bernabe / USN

11.00 – 11:25 Short break, coffee, mingling digital & physically

11.25 – 11.40 “How VR impacts our brain and the ethical issues” – Fabrice Schnoller
11:40 – 11:55 “Use of VR/AR in Schools” – Hazel Xavier / 3D Learning
11.55 – 12.10 “Training teachers with VR”Ingeborg Amundrud / HINN
12.10 – 12.25 “Teachers creating VR experiences with no coding experience “Christian Bollerup / VitaSim

12.25 – 13.15 Lunch, mingling digital and physical and visit stands

PART 2: TRAINING

13.15 – 13.30 “How to orientate students to client service work with VR”Karoliina Leisti / Stereoscape
13.30 – 13.45 Training workers and recruiting talents for ASKO with the use of VRAre Søby Vindfallet / Making View
13.45 – 14.00 “Leadership training with VR”Jon Erik Børresen & Anders Mohn Frafjord / Level2 Tech & Diakonhjemmets Sykehus
14.00 – 14.15 – TBA

14.15 – 14.40 Short break, coffee, mingling digital & physically

PART 3 – STORYTELLING & CULTURAL HERITAGE

14.40 – 14.55 The evolution in using XR for Municipalities, starting with digitizing cultural heritageNick Van Breda
14.55 – 15.10 Use of Volumetric Video in AR application for MuseumPeder Børresen / Holocap
15.10 – 15.25 “Munchs digital garden AR – the behind the scenes of the intuitive user experience “Ellen Lande
15.25 – 15.40 The why and how Roald Amundsen VR experience was created Tobias Barvik / Glitch Studios

15.40 – 16.05 Short break, coffee, mingling digital & physically

PART 4 – VIRTUAL PRODUCTIONS

16.05 – 16.20 – TBA
16.20 – 16.35 – TBA
16.35 – 16.50 Virtual Productions with led screensAdrian Lervåg Skår /Xvision
16.50 – 17.05 Shaping the future of digital Entertainemt”Cristian Dominguez Rein-Loring

17.05 – 17.30 Coffee, snack, mingling digital and physical, visit stands

17.45- 18.45 VRINN AWARDS (read more)

19.00 – Dinner